Nasze cele

Duszpasterstwo Służby Zdrowia to działania Kościoła mające na celu nieś Słowa i łaski Jezusa Chrystusa chorym i tym, którzy chorymi się opiekują...

Chcemy koordynować działania duszpasterskie w Służbie Zdrowia na poziomie placówek medycznych, rejonów i Archidiecezji Katowickiej.

Naszym celem jest formacja bioetyczna w duchu chrześcijańskim w oparciu o Nową Kartę Pracowników Służby Zdrowia oraz chrześcijańska w ramach...

Aktualności i formacja

Dołączamy się do życzeń: ks. Michał Orlik i ks. Łukasz Stawarz

Rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia tradycyjnie mają miejsce w 4 miejscach naszej Archidiecezji...

Duszpasterstwo Służby Zdrowia po raz 17-sty organizuje dzień solidarności z chorymi z okazji XXVI...

       W ramach podjętej w  ub. roku  akcji edukacyjnej „Nie żyj złudzeniami, zdrowie jest...

List otwarty Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich - 2017 r.

Myślę też, że za mało się mówi o zawodzie pielęgniarki i lekarza w szkole podstawowej. Kiedy młodzi ludzie wybierają ten kierunek zawodowy nie zawsze zdają sobie sprawę, że jest to praca bardzo trudna i odpowiedzialna, choć jednocześnie bardzo szlachetna i potrzebna. Tutaj trzeba mieć powołanie. Nie wolno kierować się wyrachowaniem, czy tylko sentymentem do śnieżnobiałego uniformu.

Wywiad z ks. ]erzym Popiełuszką przeprowadził red. Jan Korcz

Chcesz pogłębić swoje życie duchowe?

Zapisz się na rekolekcje zamknięte do Kokoszyc. Przyjedź na najbliższe spotkanie do Katowic wybierz się z nami do Gruzji lub pieszo na Jasną Górę do Częstochowy

Zobacz wszystkie propozycje