Nasze cele

Duszpasterstwo Służby Zdrowia to działania Kościoła mające na celu nieś Słowa i łaski Jezusa Chrystusa chorym i tym, którzy chorymi się opiekują...

Chcemy koordynować działania duszpasterskie w Służbie Zdrowia na poziomie placówek medycznych, rejonów i Archidiecezji Katowickiej.

Naszym celem jest formacja bioetyczna w duchu chrześcijańskim w oparciu o Nową Kartę Pracowników Służby Zdrowia oraz chrześcijańska w ramach...

Aktualności i formacja

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach.

Gość...

Pani dr n.med. Elżbieta Kortyczko została wybrana przez zarząd krajowy Katolickiego Stowarzyszenia...

Zapraszamy pracowników Służby Zdrowia wraz z rodzinami...

W dniu 10 marca 2018 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i...

Myślę też, że za mało się mówi o zawodzie pielęgniarki i lekarza w szkole podstawowej. Kiedy młodzi ludzie wybierają ten kierunek zawodowy nie zawsze zdają sobie sprawę, że jest to praca bardzo trudna i odpowiedzialna, choć jednocześnie bardzo szlachetna i potrzebna. Tutaj trzeba mieć powołanie. Nie wolno kierować się wyrachowaniem, czy tylko sentymentem do śnieżnobiałego uniformu.

Wywiad z ks. ]erzym Popiełuszką przeprowadził red. Jan Korcz

Chcesz pogłębić swoje życie duchowe?

Zapisz się na rekolekcje zamknięte do Kokoszyc. Przyjedź na najbliższe spotkanie do Katowic wybierz się z nami do Gruzji lub pieszo na Jasną Górę do Częstochowy

Zobacz wszystkie propozycje