Zarząd KSLP Oddział Śląski

Zarząd KSLP Oddział Śląski

Prezes lek. med. Barbara Kopczyńska (anestezjolog, wiceprezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie)
Vice Prezes

dr n. med. Elżbieta Kortyczko (pediatra, neonatolog)

Sekretarz dr n. med. Maria Gross specjalista anestezjolog
Skarbnik lek. med. Urszula Kanik lekarz chorób wewnętrznych
Członkowie Zarządu dr Iwona Michnikowska - Grzegorczyk
specjalista ginekolog położnik

dr n. med. Alicja Pigoń - Węgiel
specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Stanisław Wencelis
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista psychiatra

dr hab. n. med. Antoni Węgiel
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog

Komisja Rewizyjna dr n. med. Jerzy Dosiak
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

dr Wiesława Matuszewska specjalista chorób wewnętrznych

Delegaci na Walne Zgromadzenie KSLP dr n. med. Maria Gross
dr Urszula Kanik
dr Barbara Kopczyńska
dr n. med. Elżbieta Kortyczko
dr Iwona Michnikowska - Grzegorczyk
dr n. med. Alicja Pigoń - Węgiel
dr n. med. Stanisław Wencelis
Asystent kościelny Ks. dr Michał Orlik

Konto Stowarzyszenia

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Śląski, Plac Ks. Emila Szramka 1; 40-014 Katowice

Bank PKO Nr 81 1240 1330 1111 0000 2303 5243

Miesięczna składka dla Członków Stowarzyszenia wynosi 10 zł / emeryci i młodzi lekarze – do 5 lat pracy – 5 zł