Zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne

28.02 (Śr.) Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach godz. 19.00 – ks. dr Arkadiusz Wuwer adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej w Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach.

Temat: Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia

Uwaga: dla chętnych Wystawienie Najświetszego Sakramentu 20 min. przed mszą św.