Pielgrzymka do Ziemi Świętej 10-14 IV 2018

Zobacz plan i pielgrzymuj z nami!

Zapisy pod numerem telefonu 502424104