O nas

Informacje na tej stronie umożliwiają kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działań w Duszpasterstwie Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej.

Ksiądz Arcybiskup
Wiktor Skworc

Metropolita Katowicki

Ksiądz Arcybiskup powołuje osoby, które w Jego imieniu organizują Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Chorych w Archidiecezji Katowickiej. Arcybiskup Metropolita Katowicki mianuje kapelanów i powierza im troskę o pacjentów oraz o personel medyczny.

ks. Roman Chromy

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach

W imieniu Księdza Arcybiskupa koordynuje działalność duszpasterstw specjalistycznych, do których należy Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Chorychks. Łukasz Stawarz

Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych Archidiecezji Katowickiej

Zajmuje się koordynacją pracy kapelanów szpitali, hospicjów i DPS, organizuje duszpasterstwo Służby Zdrowia i Chorych na poziomie działań diecezjalnych we współpracy z asystentem Katolickich Stowarzyszeń i dyrektorem Apostolstwa Chorych. Kapelan w Megrez i PAKS w Tychach

ks. dr Michał Orlik

Asystent kościelny Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych oraz Farmaceutów

W Archidiecezji Katowickiej zajmuje się koordynacją działań Katolickich Stowarzyszeń w Służbie Zdrowia. Współpracuje z diecezjalnym duszpasterzem Służby Zdrowia i dyrektorem Apostolstwa Chorych. Kapelan w GCM Katowice-Ochojec.


ks. dr Wojciech Bartoszek

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Chorych


Odpowiada za Apostolstwo Chorych na terenie całego kraju i współpracuje z diecezjalnym duszpasterzem oraz asystentem kościelnym Katolickich Stowarzyszeń w ramach Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych w Archidiecezji Katowickiej.


lek. med. Barbara Kopczyńska

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddział Śląski

Anestezjolog, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie.

dr Joanna Flakus

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddział Śląski

Pielęgniarka oddziałowa w "Hospicjum" w Chorzowie.