Pielgrzymka piesza do Częstochowy

25-27.05.2018 (Pt.-N.) Pielgrzymka piesza pracowników Służby Zdrowia do Częstochowy – udział w krajowej pielgrzymce Służby Zdrowia