Blogi

Gratulacje dla nowej Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Pani dr n.med. Elżbieta Kortyczko została wybrana przez zarząd krajowy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na swojego Prezesa. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej służby.

Pani dr Elżbieta była Prezesem Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Jest lekarzem pediatrą, neonatologiem. 

Wraz z nią powołani zostali dwaj członkowie do zarządu krajowego: pani Prezes Oddzaiłu śląskiego dr Barbara Kopczyska i sekretarz tegoż Oddziału pan dr Piotr Garbocz.

Obiecujemy wsparcie i modlitwę w wypełnianiu powierzonej Wam misji na szczeblu krajowym.

Nowy Zarząd KSPIP Oddział Śląsk

W dniu 10 marca 2018 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddziału Śląskiego. Owocem tych obrad jest m.in. nowy skład członków zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia:

Skład zarządu:

Przewodnicząca : Bożena Karkoszka

Zastępca Przewodniczącej: Anna Piecha

Sekretarz: Joanna Flakus

Skarbnik : Stefania Mołdrzik

Komisja Rewizyjna :

Aleksandra Mainert

Irena Helios

Strony

Subskrybuj RSS - blogi