Konto bankowe KSLP Oddział Śląski

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Śląski

Plac Ks. Emila Szramka 1

40-014 Katowice

Bank PKO Nr 81 1240 1330 1111 0000 2303 5243

Miesięczna składka dla Członków Stowarzyszenia wynosi 10 zł / emeryci i młodzi lekarze – do 5 lat pracy – 5 zł