List otwarty Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Katowice, 17.12.2008r.

List otwarty Oddziału ŚląskiegoKatolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

W epoce, w której uroczyście proklamuje się nienaruszalne prawa osoby i publicznie deklaruje wartość życia, samo prawo do godnego życia jest łamane już w zarodku.

Nie można ludzkiego embrionu traktować jako zwykłego zbioru komórek i selekcjonować według praw laboratoryjnych.

W ośrodkach wykonujących zabiegi sztucznego zapłodnienia liczba niszczonych embrionów sięga 80 procent. A nawet jeśli wyeliminujemy dotychczasowe praktyki zabijania, czy mrożenia „nadliczbowych ludzi” „wyprodukowanych” za pomocą techniki „in vitro”, to czy godne człowieka jest poczęcie na szkle, w całkowicie nienaturalnych warunkach? Poczęcie w laboratorium; można powiedzieć na taśmie produkcyjnej?

Czy człowiek może być towarem na zamówienie, czy człowiek może być spełnieniem kolejnej chęci posiadania przez człowieka – tym razem drugiego człowieka? A czy możemy posiąść drugiego człowieka? Przecież to narusza Jego wolność osobistą.

Nauka Kościoła, w tym dokumenty watykańskie nie dopuszczają procedury in vitro (Donum Vitae, Evangelium Vitae, Humanae Vitae, a ostatnio Dignitas personae). Kardynał Javier Lozano Barragán, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, podczas obrad XI Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, jaki odbył się w Gdańsku w dniach 11-14 września 2008 roku wokół tematu „Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej”, użył następującego określenia:

„laboratorium bez oratorium, czyli bez modlitwy, staje się krematorium - pamiętajmy o Auschwitz.”

Arcybiskup Hoser mówi o schizofrenii polityków katolików wspierających ustawy sprzeczne z nauką Kościoła. 

Nie możemy wykorzystywać dyletanctwa społeczeństwa w stosunku do problemów moralnych. Nieuczciwością jest mówienie, ze większość katolików popiera zabiegi in vitro, skoro takich sondaży nigdy nie było; poza tym kwestii moralnych nie rozstrzyga się na drodze sondaży.
Jako lekarze katoliccy sprzeciwiamy się projektowi ustawy zezwalającej na zapłodnienia in vitro. Domagamy się wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania tej metody.

Prezes i Członkowie Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich