List do Marszałka Senatu i Marszałka Sejmu

List do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny

Na ręce Szanownego Pana Marszałka składamy poparcie dla apelu 100 naukowców i 1000 pracowników Służby Zdrowia do Parlamentarzystów w sprawie procedury „in vitro” i naprotechnologii, ponieważ opowiadamy się za cywilizacją życia (Oddział Śląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich stosował listy otwarte tyczące tej kwestii - w załączniku ).

Apelujemy do Szanownego Pana Marszałka i do Polskich Parlamentarzystów o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury „in vitro” oraz o wspieranie wprowadzenia naprotechnologii do praktyki medycznej!

W imieniu Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Prezes dr n. med. Elżbieta Kortyczko
V-ce Prezes dr Barbara Kopczyńska