Transplantacja darem dla bliźniego

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Śląski wraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach i Śląską Izbą Lekarską w Katowicach zorganizowało sympozjum "Transplantacja darem dla bliźniego" , które odbyło się w sobotę 23 października 2004 w godzinach 9:00-13:00 w sali audiowizualnej Domu Lekarza w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 49a.

Patronat Honorowy nad sympozjum objęli: 
Jego Magnificencja Rektor Śl.A.M. - Prof. dr hab. multi dr h.c. Tadeusz Wilczok 
Metropolita Katowicki - ks. Abp. Damian Zimoń 
Wojewoda Śląski - Lechosław Jarzębski 
Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok

Program Sympozjum:

9:00-9:10 Otwarcie sympozjum.
9:10-9:30 Ks. Krzysztof Tabath - "Deklaracja podarowania narządu - aspekt moralny".
9:30-9:50 Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek - "Problemy prawne transplantacji".
9:50-10:10 Prof. dr hab. Marek Szczepański - "Dar życia i jego społeczny kontekst. Transplantacje w zbiorowej świadomości".
10:30-10:50 Prof. dr hab. n. med. Anna Dyaczyńska - Herman - "Rola zespołu anestezjologicznego w kompleksowym postępowaniu z potencjalnymi dawcami i biorcami narządów".
10:30-10:50 Prof. dr hab. multi dr h.c. n. med. Franciszek Kokot - "Żywy dawca nerki".
10:50-11:10 Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala - "Rozwój transplantacji serca, serca i płuc nakazem moralnym i obowiązkiem lekarza?".
11:10-11:30 Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gonciarz - "Transplantacja wątroby w aspekcie zmieniających się poglądów do wskazań"
11:30-11:50 Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki- "Transplantacja komórek krwiotwórczych w roku 2004 ".
11:50-12:10 Dr n. med. Edward Wylęgała - "Dawca rodzinny - jego rola dla przeszczepów rąbkowych komórek macierzystych rogówki".
12:10-13:00 Dyskusja panelowa.

 

Moderatorem dyskusji był dr n. med. Jerzy Dosiak.

Dr Barbara Kopczyńska - Prezes Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Dr n. med. Jerzy Dosiak - Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział Śląski w Katowicach

Dr n.med. Maciej Hamankiewicz - Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach