Alkoholizm lekarza zagrożeniem dla pacjenta i samego lekarza


 

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich,
Śląska Izba Lekarska
oraz Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

zapraszają na sympozjum p.t.

„Alkoholizm lekarza zagrożeniem dla pacjenta i samego lekarza."

które odbędzie się dnia 24 lutego 2007 roku (sobota)

w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A (sala audytoryjna)

 

Program sympozjum:

09:00 - „Wczesne rozpoznanie choroby alkoholowej - możliwości autooceny" dr n. med. Alicja Pigoń - Węgiel
09:30 - „Mechanizmy psychologiczne uzależnień i psychoterapia" mgr Lidia Jurczyk psycholog kliniczny certyfikowany terapeuta uzależnień Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień i Współuzależnień - Gorzyce
10:00 - „Moje świadectwo" inż. Kazimierz Specik - Prezes Stowarzyszenia Żyj i Daj Żyć
10:30 - Dyskusja
10:45 - Przerwa
11:15 - „Alkoholizm: grzech czy choroba?" ksiądz proboszcz Piotr Brząkalik - Duszpasterz trzeźwości archidiecezji katowickiej
11:45 - „Alkoholizm lekarza a etyka zawodowa" dr n. med. Maciej Hamankiewicz - Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
12:15 - „Prawne aspekty użycia alkoholu przez lekarza" - Michał Kozik - aplikant radcowski kancelarii Trefon Niczpan S.C.
12:45 - Dyskusja

Prowadzenie: Dr n. med. Jerzy Dosiak - Vice Prezes Zarządu Głównego w Warszawie i Prezes Zarządu Oddziału w Katowicach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Udział lekarzy w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy Sympozjum otrzymają certyfikat z przyznanymi punktami edukacyjnymi.