List przeciwko aborcji do Marszałka Sejmu RP

List Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich do Marszałka Sejmu RP przeciwko aborcji

Dotyczy odrzucenia przez połączone Komisje Sejmowe Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny dnia 19 sierpnia 2011r. Obywatelskiego Projektu Ustawy zakładającej ochronę życia ludzkiego od poczęcia. 
Szanowny Panie Marszałku, 
My lekarze Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich zgłaszamy sprzeciw wobec decyzji rzeczonych Komisji. Obywatelski Projekt Ustawy zakładającej całkowitą ochronę życia ludzkiego od poczęcia został podpisany przez 600 tysięcy osób.
Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka i ma ono charakter nienaruszalny. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie wylicza wyjątków, które do tej pory funkcjonują w prawie obowiązującym w naszym kraju, a mianowicie aborcja w przypadkach:
1. Gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki.
2. Gdy istnieje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka.
3. Gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
Powyższe trzy przypadki stanowią dyskryminację niewinnego ludzkiego życia, które ze względu na swoją bezbronność, tym bardziej powinno być otoczone opieką społeczeństwa, a nie poddane wyrokom eugeniki. 
Prawo do życia wynika z natury i żadnej społeczności nie wolno nikogo go pozbawiać, wręcz przeciwnie, każde społeczeństwo ma obowiązek wszystkim bez wyjątku je zagwarantować.
Wszyscy lekarze w naszym kraju składają przysięgę, że będą służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. W tej przysiędze nie ma wyjątków i nie może ich być w praktyce lekarskiej.
Jako Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Oddział Śląski, domagamy się ustanowienia prawa, które w pełni i bez wyjątków będzie chroniło życie ludzkie od poczęcia. 

Oddział Śląski
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Prezes 
Dr n. med. Elżbieta Kortyczko