Wartość zawodów pielęgniarki i położnej

Co to jest wartość ?

       W społeczeństwie dokonało się ważne przetłumaczenie – określenie wartości podstawowych tzn. życia, wolności, sprawiedliwości, równości, patriotyzmu, godności osoby ludzkiej wreszcie religii i innych. Ludzie jako istoty rozumne dzięki duchowej godności uświadamiają sobie prawdę, dobro, piękno. Dopiero akceptacja tego ( dobra, piękna, prawdy itd. ) staje się wartością : etyczną, witalną lub absolutną tzn. skoncentrowaną na pojęciu świętości.

     Akceptacja wartości świadczy o stopniu wyrobienia społeczeństwa, o jego moralnej dyspozycji. Ale wracam do wartości zawodu pielęgniarki i położnej. Każda z tych profesji oddzielnie i godnie służy człowiekowi – pacjentowi, ma wyznaczony zakres odpowiedzialności. Postęp w szkolnictwie dał i daje ogromne możliwości zdobywania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji ale czy kładzie nacisk, mocny nacisk na etykę – jak czyniły to kiedyś szkoły pielęgniarskie. Nie ma wątpliwości, że na czele zespołu terapeutycznego stoi lekarz, i że pielęgniarka zobowiązana jest stosować jego zalecenia – ale tylko wtedy, kiedy nie są szkodliwe i nielegalne. Niedorzeczne i niepraktyczne jednak byłoby podważanie przez pielęgniarkę każdej decyzji lekarza i gdyby ten wątpił czy jego polecenia są wykonywane. Z drugiej zaś strony w związku z popularnością wojujących feministek a ostatnio też z odchodzeniem od łóżek pacjentów w czasie protestów i głoszeniem niechęci wobec zawodu pielęgniarskiego, który słynął z pokory – bardziej agresywne pielęgniarki pracujące obecnie znacznie utrudniają życie lekarzom.

    Pielęgniarka oddziałowa i pielęgniarki pracujące na oddziale mają różne zdolności – i praktyczne i intelektualne. Ich praca jest bezcenna. Gdyby pielęgniarki to dostrzegły, to bardziej by w siebie uwierzyły i nie wahały by się oprzeć nieetycznym działaniom jak sterylizacja, aborcja czy eutanazja a nawet promocji środków antykoncepcyjnych. Wszystkie dobre pielęgniarki muszą odznaczać się indywidualną siłą charakteru by odmówić współpracy w tych w/w działaniach. Wreszcie wartość zawodu pielęgniarki i położnej polega na tym, że są one przedłużeniem rąk samego Boga, że zawsze ich praca jest gestem, znakiem prawdziwej miłości bliźniego. Pielęgniarki i położne towarzyszą pierwszym i ostatnim minutom ludzkiego życia. Są aniołami miłosierdzia wezwanymi przez Boga do człowieka gdy ten z powodu choroby jest bezradny. Często trzeba heroizmu by stać przy łóżku chorego i tu wartością jest budowanie atmosfery nadziei, wyczucie potrzeb chorego, uszanowanie intymności w czasie zabiegów i pielęgnacji, wrażliwość na cierpienie, dyskrecja a też życzliwy uśmiech.

    Wartością jest odpowiedzialność przełożonych, godnie wynagradzających za dobrą pracę oraz świadomość społeczna obywateli, którzy znają rolę środowiska pielęgniarsko-położniczego. Pielęgniarki i położne mają prawo do uznania godności swego powołania. Rzadko kojarzymy sobie, że postawa pielęgniarki to postawa sióstr Łazarza – aktywne podejście do życia, postawa przez pracę – Marty i postawa zasłuchania i cichej modlitwy drugiej z sióstr – Marii. Wypraszanie łaski zdrowia, wsparcie, pomoc w trudnych chwilach jest zobowiązaniem ale też przywilejem. Nie rezygnujmy z tego przywileju.

                                                                                                                                         Maria L.