List otwarty Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich - 2017 r.

List otwarty Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich - 2017 r.

My lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich w pełni popieramy Obywatelski Projekt Ustawy "Zatrzymaj aborcję" zakładającej całkowitą ochronę życia ludzkiego od poczęcia.
Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka i ma ono charakter nienaruszalny. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie wylicza wyjątków, które do tej pory funkcjonują w prawie obowiązującym w naszym kraju, a mianowicie aborcja w przypadkach:
1. Gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki.
2. Gdy istnieje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka.
3. Gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
Powyższe trzy przypadki stanowią dyskryminację niewinnego ludzkiego życia, które ze względu na swoją bezbronność, tym bardziej powinno być otoczone opieką społeczeństwa, a nie poddane wyrokom eugeniki.
Prawo do życia wynika z natury i żadnej społeczności nie wolno nikogo go pozbawiać, wręcz przeciwnie, każde społeczeństwo ma obowiązek wszystkim bez wyjątku je zagwarantować.
Wszyscy lekarze w naszym kraju składają przysięgę, że będą służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. W tej przysiędze nie ma wyjątków i nie może ich być w praktyce lekarskiej.
Jako Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, domagamy się ustanowienia prawa, które w pełni i bez wyjątków będzie chroniło życie ludzkie od poczęcia.

W imieniu Zarządu Głównego
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich