17-sta Biała Niedziela na Mariackiej 4 II 2018 r.

17-sta Biała Niedziela na Mariackiej 4 II 2018 r.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia po raz 17-sty organizuje dzień solidarności z chorymi z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego zwany Białą Niedzielą.

Lekarze, pielęgniarki i kapelani w godz. od 9.30 do 14.00 pozostają do dyspozycji chorych i ich rodzin oraz opiekunów w domu katechetycznym parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach na placu ks. Emila Szramka 1. 

Do dyspozycji naszych gości pozostają pielęgniarki, które zrobią podstawowe badania jak pomiar cukru, ciśnienia i EKG. Będzie można porozmawiać z lekarzami następujących specjalizacji: kardiolog, laryngolog, internista, pediatra i neonatolog.

To co możemy dać najcenniejszego to swój czas poza godzinami pracy, podzielić się posiadaną wiedzą, udzielić konsultacji o tym gdzie szukać pomocy i w jaki sposób dbać o swoje zdrowie. Każdy będzie mógł wypowiedzieć swoje wątpliwości dotyczące stanu swojego zdrowia i zasięgnąć porady w jaki sposób wziąć samemu odpowiedzialność za swoje zdrowie. Zapewniamy atmosferę życzliwości, otwartości oraz chęć pomocy.

Jezus Chrystus obecny w drugim człowieku jest Tym, Któremu chcemy służyć. On nas jednoczy i sprawia, że w Nim wszyscy jesteśmy jedna wielką rodziną, w której każdy jest bratem i siostrą. Uczymy się wzajemnego szacunku w duchu miłości chrześcijańskiej. Czerpiemy siłę i wzorzec z miłości Pana Jezusa, który za nas oddał swoje życie na krzyżu i który przyszedł po to, aby służyć innym do końca. 

"Myślenie organizacyjne i miłość wymagają natomiast tego, aby była szanowana godność człowieka chorego i żeby był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, którzy są powołani do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii".

Hasło przewodnie Światowego Dnia Chorego, które bedzie nam towarzyszyć w tym roku: « "Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie» (J 19, 26-27).

Biała Niedziela ma także wymiar duchowy, dlatego gromadzimy się na wspólnej mszy św. o godz. 11.30 w kaplicy domu katechetycznego, w czasie której modlimy się za wszystkich chorych o łaskę zdrowia.