Nowy Zarząd KSPIP Oddział Śląsk

W dniu 10 marca 2018 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddziału Śląskiego. Owocem tych obrad jest m.in. nowy skład członków zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia:

Skład zarządu:

Przewodnicząca : Bożena Karkoszka

Zastępca Przewodniczącej: Anna Piecha

Sekretarz: Joanna Flakus

Skarbnik : Stefania Mołdrzik

Komisja Rewizyjna :

Aleksandra Mainert

Irena Helios

Gratulujemy nowo wybranym członkiniom i zapewniamy o modlitwie oraz liczymy na dalszą owocna współpracę z Duszpasterstwem Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej. Słowa podziekowania kierujemy do poprzedniego zarządu na ręce pani prezes Joanny Flakus za wszelkie dobro i wzajemną współpracę w Duszpasterstwie Służby Zdrowia. Nowej prezes Bożenie Karkoszce życzymy obfitości darów Ducha Świetego i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata działalności Stowarzyszenia. 

ks. Michał Orlik - asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych

ks. Łukasz Stawarz - Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych Archidiecezji Katowickiej