Polska pielęgniarka błogosławioną!!

Drogie Pielęgniarki!

W sobotę 28 kwietnia 2018 r. polska pielęgniarka Hanna Chrzanowska została ogłoszona błogosławioną w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Z tej okazji proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia, aby wasza posługa wobec chorych była właściwie doceniana i abyście w osobie Hanny Chrzanowskiej znalazły wsparcie i siłę do waszej codziennej pracy.

 

Błogosławiona Hanna Chrzanowska żyła w latach 1902-1973. Zajmowała się kształceniem pielęgniarek, była ich instruktorką oraz współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą w trosce o chorych i w formacji środowiska pielęgniarskiego. Opracowała Zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie domowym oraz Rachunek sumienia pielęgniarki. Posługę pielęgniarską budowała na prawdzie o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W cierpiącym człowieku dostrzegała rysy cierpiącego Chrystusa, a pielęgniarską służbę temu człowiekowi pojmowała jako osobistą odpowiedź na Boże powołanie. Organizowała opiekę chorych w domu angażując w to dzieło duchownych i świeckich oraz młodzież akademicką. Dostrzegała potrzebę żywiej wiary i jej wartość w życiu ludzi dotkniętych cierpieniem. Brała pod uwagę potrzeby duchowe pacjentów.  Prowadziła działalność formacyjną wśród pielęgniarek. Organizowała rekolekcje, dni skupienia, aby pogłębić ich życie religijne. Mówiła o powołaniu do pielęgniarstwa, o etosie pracy pielęgniarki. Zabiegała o właściwy szacunek i godność stanu pielęgniarskiego.

 

Modlitwa:

Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.