Medal dla dr Barbary Kopczyńskiej i odznaczenie dla dr n. med. Alicji Pigoń-Węgiel

Gratulujemy Pani Prezes Oddziału Śląskiego KSLP dr Barbarze Kopczyńskiej

W dniu 25.05.2018 w Warszawie, na Krajowym Zjeździe Lekarzy, dr Barbara Kopczyńska odebrała przyznaną przez Kapitułę Naczelnej Rady Lekarskiej nagrodę Medal im. Dr. Włądysława Biegańskiego "Hominem Inveni" za oddaną pracę na rzecz chorych i szczególne osiągnięcia w ochronie zdrowia. Pani Doktor jest założycielem (w 1996r.) i aktualnie Prezesem Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie. Pani Doktor jest specjalistą anestezjologii oraz specjalistą medycyny paliatywnej. Dr Barbara Kopczyńska jest w gronie założycieli Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich; aktualnie jest Prezesem Stowarzyszenia.

W dniu 23 czerwca 2017 r. Naczelna Rada Lekarska ustanowiła Medal im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni" za zasługi w działalności społecznej oraz filantropijnej ukierunkowanej na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym. Zgodnie z Regulaminem nadawania Medalu rocznie przyznawane są nie więcej niż dwa Medale.

Gratulujemy dr n. med. Alicji Pigoń – Węgiel z Oddziału Śląskiego KSLP

W dniu 14.07.2018 w Zabrzu, w Teatrze Nowym, dr n. med. Alicja Pigoń-Węgiel otrzymała z rąk prezydenta Zabrza wyróżnienie św. Kamila (statuetkę św. Kamila).

Pani Doktor jest diabetologiem, w 1994 roku uczestniczyła w organizacji zabrzańskiego Hospicjum Domowego im. Matki Teresy. Wyróżniona została za pełną oddania pracę na rzecz poradni diabetologicznej w Zabrzu i ponad 24-letnią opiekę nad chorymi onkologicznie w okresie terminalnym oraz pomoc udzielaną ich rodzinom. W laudacji przytoczone zostały historie pacjentów oraz osieroconych dzieci, które przez lata wspiera i którym towarzyszy. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, czym się dzieli z innymi. Znam laureatów z ich pracy, to ludzie, których spotykałam nie tylko na wielkich konferencjach, ale też przy drugim człowieku - powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

- Jestem zaskoczona tym wyróżnieniem, bo przecież nic wielkiego dla Zabrza nie zrobiłam. To, co robiłam, było moją powinnością jako nauczyciela akademickiego, lekarza - katolickiego lekarza i hospicjanta. Sama bez zespołu ludzi dobrej woli niczego bym nie mogła zrobić - powiedziała laureatka, wymieniając wiele osób, szczególnie wspierających duchowo. - To umacnia moją wiarę w to, że życie człowieka zmienia się, ale się nie kończy. I to nadaje sens mojemu posługiwaniu. Jako służbie życiu, bo hospicjum to też życie.