Spotkanie Księdza Arcybiskupa z kapelanami w Katowicach 11 X 201 8 r. godz. 16.00

Doroczne spotkanie Księdza Arcybiskupa z kapelanami szpitalnymi, hospicyjnymi i domów pomocy społecznej Archidiecezji Katowickiej odbyło się w czwartek tj. 11 października o godz. 16 w sali im. Ks. F. Blachnickiego znajdującej się na parterze w budynku redakcji Gościa Niedzielnego. 

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podkreślił, że działalność kapelanów szpitalnych to przede wszystkim dbanie o dusze podopiecznych.

Metropolita katowicki podkreślił, że motyw obecności, działania kapelanów szpitalnych to salus animarum. Zachęcał także do „spełniania kryteriów duszpasterskich, które wskazuje papież Franciszek”. – Mówi on o bliskości, czułości, towarzyszeniu chorym w ich cierpieniu – przypomniał.

– Jesteśmy po to, by głosić Ewangelię, sprawować sakramenty oraz otaczać opieką duszpasterską wszystkich pracowników służby zdrowia – dodał abp Skworc.

Zwracając się do kapelanów szpitalnych zwrócił uwagę, by byli dyspozycyjni oraz dobrze wypełniali swoje obowiązki. – Bądźcie także dla służby zdrowia, dla pielęgniarek, dla lekarzy. Bądźcie wytrwali w tej służbie – podkreślił Arcybiskup Katowicki.

Ks. Łukasz Stawarz, archidiecezjalny duszpasterz służby zdrowia, przypomniał, że obowiązkiem szpitala jest zapewnienie opieki duszpasterskiej dla chorych. – To jest jedno z istotnych zadań szpitali – dopowiedział. Zaprosił także wszystkich kapelanów do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez duszpasterstwo pracowników służby zdrowia archidiecezji katowickiej.

W spotkaniu wzięła także udział dr n. med. Elżbieta Kortyczko, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. – Jako lekarz chciała bym zwrócić uwagę na fragment Ewangelii o uzdrowionej kobiecie. Bo dopiero kiedy przyszła ona do Jezusa, to została uzdrowiona – mówiła.

Zwróciła uwagę, że konieczna jest bliska współpraca lekarzy z duszpasterzami. – Dziękujemy, że w naszej archidiecezji jest tyle inicjatyw skierowanych do lekarzy. Dziękujemy serdecznie za możliwość uczestniczenia w wykładach czy rekolekcjach. Nie wszędzie w Polsce jest to możliwe – dodała.

Na spotkanie został także zaproszony ks. Adam Sekściński. Zauważył, że potrzebna jest zmiana w statusie kapelana szpitalnego, która wynika z wprowadzenia unijnych rozporządzeń. – Pamiętajmy jednak, że te wszystkie przepisy powstały po to, by chronić osobę – mówił.

Spotkanie kapelanów szpitalnych odbywa się corocznie. Jego głównym celem jest przedstawienie inicjatyw zaplanowanych przez duszpasterstwo służby zdrowia. Każdorazowo kapelani mają także okazję do wysłuchania wykładu związanego z ich posługą. 

źródło: www.archidiecezjakatowicka.pl