Relacja z VI Pielgrzymki Służby Zdrowia do Katedry w Katowicach

W katowickiej katedrze odbyła doroczna pielgrzymka pracowników służby zdrowia.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił bp Grzegorz Olszowski. Podkreślał w niej, że pracownicy sektora medycznego są współpracownikami Jezusa Chrystusa.

- Każdy szpital jest kliniką miłosierdzia, miejscem, gdzie świadczy się dobro - mówił. Przypomniał, że Jezus szedł przez ziemię dobrze czyniąc. Zwrócił uwagę także na fakt, że logika Ewangelii jest inna niż logika świata.

- Jezus wzywa nas do służby. Jeżeli ma nam na czymś zależeć, to właśnie na służbie - przyznał. -  Prosząc o bliskość Jezusa w życiu, mamy pamiętać o służbie. By ona stawała się naszym udziałem, musimy odkryć swoją wartość. Musimy odkryć, jak ważni jesteśmy dla Jezusa - dodał.

Pod koniec Eucharystii złożono także gratulacje dr Barbarze Kopczyńskiej, która została odznaczona przez Kapitułę Naczelnej Rady Lekarskiej Medalem im. dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni”.

- Ta nagroda jest przyznawana lekarzom, którzy ten zawód traktują z pasją. Tych lekarzy jest bardzo wielu. Wielu widzę dzisiaj w tej katedrze. Ci, którzy działają z pasją, niech czują się także odznaczeni tym wyróżnieniem - mówiła dr Kopczyńska.

Ks. Łukasz Stawarz, diecezjalny duszpasterz pracowników Służby Zdrowia, przypomniał natomiast, że wyróżnienie to zostało przyznane za „zasługi w działalności społecznej oraz filantropijnej ukierunkowanej na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym”.

Słowa wdzięczności za możliwość wspólnej modlitwy skierowała także dr Elżbieta Kortyczko, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. - Być blisko Chrystusa, to służyć. Nasze miejsca pracy, to miejsca służby - mówiła.

O potrzebie wsparcia społecznego dla pracujących w służbie zdrowia powiedział natomiast dr Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej. Zauważył, że często zapomina się, że „prawdziwy postęp społeczny polega na postępie moralnym”.

Doroczna pielgrzymka pracowników służby zdrowia do katowickiej katedry odbywa się w niedzielę, która przypada po liturgicznym wspomnieniu św. Łukasza. Jej centralnym punktem jest Eucharystia pod przewodnictwem biskupa.

Wcześniej uczestnicy wspólnie modlą się Koronką do Bożego miłosierdzia. Całość kończy spotkanie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

źródło: Gość Niedzielny

 

Ogłoszenia Duszpasterza Służby Zdrowia wygłoszone przed błogosławieństwem końcowym:

"Kilka ogłoszeń, potem specjalne gratulacje i na koniec oddam głos dwóm przedstawicielom Służby Zdrowia.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że po raz kolejny jako Służba Zdrowia możemy pielgrzymować do naszej Katedry, we wspólnocie żywego Kościoła wraz z Księdzem Biskupem Grzegorzem, któremu z całego serca dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże i ofiarę mszy św. Księdzu proboszczowi Łukaszowi Gawłowi za gościnę i obecność. Kapelanom za sprawowaną mszę św.

Pielgrzymka ma na celu modlitwę za Służbę Zdrowia, wspólne  świętowanie z okazji święta patronalnego św. Łukasz, które przypada 18 X, ale także integrację środowiska medycznego. Chcemy jako wspólnota Kościoła kierować się duchem ewangelicznym, aby widzieć w każdym chorym oblicze Chrystusa cierpiącego. Chcemy być też dla chorych zwiastunami nadziei. Życzmy sobie, aby pracownik Służby Zdrowia był zawsze postrzegany w społeczeństwie jako zawód zaufania publicznego. Ojciec Święty Franciszek zachęca nas do zwrócenia uwagi na wzajemne zaufanie w relacjach, bez którego żadna reforma Służby Zdrowia nie przyniesie oczekiwanych owoców.

Cieszymy się obecnością każdej i każdego z Was. W Służbie Zdrowia jesteśmy jak naczynia połączone ze sobą. Każdy z nas jest ważny, aby to co nazywamy Służbą Zdrowia mogło dobrze funkcjonować. Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia zwraca uwagę, że do pracowników Służby Zdrowia oprócz zawodów medycznych należą także osoby z administracji, obsługi placówek medycznych jak działy techniczne, czy też pracownicy NFZ-tu, psycholodzy, kapelani, nadzwyczajni szafarze Eucharystii i wolontariusze. Dlatego zależy nam na tym, aby tworzyć wspólnotę, jednoczyć, integrować wszystkich ze sobą. Wyrazem obecności przedstawicieli świata medycznego są poczty sztandarowe, z których obecności jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy. Kościół ze swej natury jest ukierunkowany na jedność, dlatego ta pielgrzymka jest szczególnym czasem bycia razem i modlitwy o jedność Służby Zdrowia.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia ma szereg propozycji, do których zapraszamy wszystkich związanych ze służbą zdrowia wraz z rodzinami.

W IV środę miesiąca spotykamy się na Mariackiej w Katowicach. Najbliższe spotkanie będzie w środę 24 X. O godz. 19.00 msza św., a po niej spotkanie formacyjne. Zaprosiliśmy pana Jacka Kuczyńskiego, pasjonata architektury średniowiecznej, który opowie nam o sakralności budowli sakralnych.

W styczniu od 18-20 rekolekcje zamknięte w Kokoszycach, które poprowadzi ks. Wojciech Bartoszek Dyrektor Apostolstwa Chorych. Od rekolekcji rozpocznie się peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej po placówkach medycznych naszej Archidiecezji. Hanna Chrzanowska jest prekursorką pielęgniarstwa w Polsce. Chcemy, aby to był czas szczególnej modlitwy za środowisko pielęgniarskie za wstawiennictwem bł. Hanny, beatyfikowanej w tym roku w Krakowskich Łagiewnikach. W lutym Biała Niedziela na Mariackiej jako wyraz solidarności Służby Zdrowia z chorymi z okazji Światowego Dnia Chorego. Dzień ten jest obchodzony bardzo uroczyście przez obecność księży biskupów w kaplicach szpitalnych, sprawowane msze św. i obecność przy łóżku chorego.

W kwietniu zapraszamy na rekolekcje wielkopostne w Katowicach, Tychach, Rybniku i Jastrzębiu. W maju trzy ważne pielgrzymki. Na początku III edycja 5 dniowej pielgrzymki do Ziemi Świętej “Izrael w pigułce” dla pracowników Służby Zdrowia i ich rodzin. Od 5-13 maja III Archidiecezjalna Pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych do Lourdes, na którą zapraszamy chorych wraz z opiekunami, oraz Służbę Zdrowia. Pod koniec maja 24-26 piesza pielgrzymka pracowników Służby Zdrowia do Częstochowy, w ramach krajowej pielgrzymki Służby Zdrowia. We wrześniu pielgrzymka pracowników Służby Zdrowia i ich rodzin do Libanu śladami św. Charbela.

Katolickie Stowarzyszenia Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych oraz Farmaceutów zapraszają do swoich szeregów osoby, które pragną jeszcze bardziej poznać i inspirować się w działaniach Nauką Kościoła Katolickiego, w szczególności w dziedzinie ochrony życia oraz kształtowania sumienia chrześcijańskiego.

Przed nami cały rok formacji. Serdecznie zachęcam do skorzystania z propozycji Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Szczegóły przedstawionych wydarzeń można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej dsz.katowice.pl.

Po mszy św. będzie można uczcić przez ucałowanie relikwie św. Łukasza patrona Służby Zdrowia, które przywiózł ze sobą O. Hubert Lupa, Werbista. Apostolstwo Chorych ma w prezencie dla każdego pielgrzyma swój miesięcznik. Zachęcamy do wzięcia, czytania i rozpowszechniania wśród chorych. Zapraszamy na dalszą część świętowania na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego gdzie przy poczęstunku będzie można porozmawiać ze sobą i jeszcze bardziej się zintegrować.

 

Specjalne Gratulacje: GRATULUJEMY PANI PREZES ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO KSLP DR BARBARZE KOPCZYŃSKIEJ

W dniu 25.05.2018 w Warszawie, na Krajowym Zjeździe Lekarzy, dr Barbara Kopczyńska odebrała przyznaną przez Kapitułę Naczelnej Rady Lekarskiej nagrodę Medal im. Dr. Władysława Biegańskiego "Hominem Inveni" za oddaną pracę na rzecz chorych i szczególne osiągnięcia w ochronie zdrowia. Pani Doktor jest założycielem (w 1996r.) i aktualnie Prezesem Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie. Pani Doktor jest specjalistą anestezjologii oraz specjalistą medycyny paliatywnej. Dr Barbara Kopczyńska jest w gronie założycieli Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich; aktualnie jest Prezesem Stowarzyszenia.

W dniu 23 czerwca 2017 r. Naczelna Rada Lekarska ustanowiła Medal im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni" za zasługi w działalności społecznej oraz filantropijnej ukierunkowanej na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym. Zgodnie z Regulaminem nadawania Medalu rocznie przyznawane są nie więcej niż dwa Medale.

Proszę ks. bpa Grzegorza o przekazanie książki “Być Lekarzem by ulżyć cierpieniu bliźniego” według Jana Pawła II. To nasz dowód radości i wdzięczności za piękne świadectwo życia chrześcijańskiego w służeniu chorym i potrzebującym oraz wieloletnie zaangażowanie w Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.

 

W imieniu Służby Zdrowia przemówią pani dr Elżbieta Kortyczko prezes zarządu krajowego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy i głos zabierze także pan dr Jacek Kozakiewicz wice prezes Naczelnej Izby Lekarskiej i wice prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. Obu osobom gratulujemy objęcia w tym roku nowych jeszcze bardziej odpowiedzialnych funkcji i życzymy dużo siły, zdrowia i Bożego błogosławieństwa".

ks. Łukasz Stawarz
Duszpasterz Służby Zdrowia
Archidiecezji Katowickiej