ŚRODOWISKO MEDYCZNE NA RZECZ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Śląska Izba Lekarska zaprasza do udziału w konferencji z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez RP, pt. „Środowisko medyczne na rzecz niepodległości Polski”, którą 10 listopada 2018 r. organizują Śląska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, Zarząd Główny i Oddział Śląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Komisja Historii PAU w Katowicach. Konferencja odbędzie się w sali audytoryjnej Domu Lekarza.