Życzenia Bożonarodzeniowe

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

"Dlatego Pan sam dam wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna

I nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14)

Niech tajemnica Bożego Narodzenia
napełni was łaską, pokojem i miłością

Niech Ten, który ma przyjść i obdarzyć błogosławieństwem oraz radością całą Ziemię
oświeca swoim blaskiem i wypełnia pomyślnością wszystkie dni Nowego Roku

Szczęść Boże

ks. Marcin Niesporek
ks. Michał Orlik