bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Na pewno środowisko medyczne zasługuje na to, żeby poświęcić mu większą uwagę duszpasterską. Zawód pielęgniarki, lekarza jest właściwie powołaniem najbliższym kapłaństwu, poprzez czynienie miłosierdzia tym, którzy go najbardziej potrzebują, chorym, cierpiącym.

Wywiad z ks. ]erzym Popiełuszką przeprowadził red. Jan Korcz