Wskazania dla kapelanów w związku z pandemią koronawirusa

Drodzy kapelanii

 

Wielu z was kieruje pytania dotyczące kształtu posługi w szpitalach, hospicjach i domach opieki. Oczywiście zachowujemy wskazania ks. abpa Wiktora Skworca dotyczące odwołania nabożeństw, spotkań formacyjnych od dnia dzisiejszego do 29 marca br. Warto zapoznać się też z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego:

"Kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zalecamy udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Kapłan pracujący z chorymi musi stosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorym".

 

Ponadto kapelan szpitalny czy hospicyjny w związku z zasitniałą sytuacją epidemiologiczną powinien:

- ustalić z dyrekcją placówki zasady sprawowania opieki duszpasterskiej nad chorymi i personelem medycznym

- zachowywać przepisy epidemiologiczne, obowiązujące na terenie placówki

- powinien być obecny w placówce, gotowy do posługi na każde wezwanie pacjenta

- nie rezygnować z celebrowania Eucharystii (nawet bez Ludu), w intencjach chorych i wszystkich pracowników placówki

 

Warto w tym czasie odwoływać się do orędownictwa św. Jana Bożego, św. Kamila de Lellis, św. Joanny Beretty Moli, św. Józefa Moscattiego i bł. Hanny Chrzanowskiej, jako patronów pacjentów i Służby Zdrowia oraz św. Rocha i św. Sebastiana, których wstawiennictwo wielokrotnie ratowało w przypadkach pandemii