Przesłanie abpa Wiktora Skworca z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia metropolita katowicki skierował słowo do służby zdrowia, szczególnie zaangażowanej w walkę z epidemią koronawirusa. Wideo z przesłaniem zostało opublikowane na stronie internetowej archidiecezji katowickiej.

 

Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim którzy kierują służba zdrowia. Myślę o urzędnikach z panem Ministrem Zdrowia na czele. W tych dniach myślimy o tym pierwszym froncie walki z zagrożeniem związanym z koronawirlsem, szczególnie z tymi, którzy pracują w jednoimiennych szpitalach. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego zaangażowania lekarzy, pielęgniarek, stalowych, wszystkich tych którzy stanowią całą społeczność szpitali, tych którzy chcą pomagać chorym. 

Pamiętamy również o posłudze  kapelanów szpitalnych. Ufamy, że dzięki ich posłudze i naszej modlitwie Pan wielu chorych podźwignie. Posługa kapelanów wspiera działania służby zdrowia. 

My na miarę naszych możliwości starajmy się także uczestniczyć w tym wspólnotowym zmaganiu się z epidemią. Nasz podstawowy wkład polega na stosowaniu się do zarządzeń władz rządowej i samorządowej i respektowaniu tych wszystkich wskazań, które ostatecznie służą naszemu wspólnemu dobru i naszemu zdrowiu. 

Bądźmy w jedności. Bądźmy we wspólnocie modlitwy. Współdziałajmy ze służbą zdrowia w naszym kraju.