DZIEŃ SKUPIENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO, 21 CZERWCA 2020 r.

Drodzy pracownicy Służby Zdrowia!

Czas pandemii trochę zaburzył nasz rok formacyjny. Wiem o tym, że jesteście spragnieni spotkań formacyjnych w parafiii mariackiej w Katowicach. Niech zatem akcentem naszego roku formacyjnego będzie dzień skupienia, na którym będziemy gościli biblistę - ks. dra Tomasza Kusza. Serdecznie was zapraszam w niedzielę 21 czerwca, kaplica i sala św. Jana Pawła II parafii mariackiej. Zaczynamy Eucharystią o godz. 15.00

 

ks. Marcin Niesporek