List otwarty abp. Skworca do Dyrektora Pogotowia Ratunkowego

Metropolita katowicki przesłał słowa podziękowania i uznania w związku z Dniem Ratownictwa Medycznego.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego na ręce Pana Dyrektora przesyłam wyrazy szczerego uznania i podziękowanie dla wszystkich ratowników, lekarzy, pielęgniarek, dyspozytorów medycznych pracujących w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.

Zadania, których się podejmujecie, są szczególne i wyjątkowe. Każdego dnia z poświęceniem i oddaniem walczycie o ten najcenniejszy dar, jakim jest ludzkie życie. Udzielacie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach. Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, odwagi oraz umiejętności panowania nad stresem i emocjami.

Od kilku miesięcy ponosicie dodatkowy wysiłek, związany z walką z epidemią Covid-19. Nie sposób znaleźć słów, aby wyrazić szacunek i wdzięczność za Wasze poświęcenie, fizyczny i psychiczny wysiłku oraz wkład w pokonywaniu „niewidzialnego wroga”.

W imieniu własnym i wiernych archidiecezji katowickiej życzę dobrego zdrowia, sił, wytrwałości oraz wiele satysfakcji z pełnienia tej wyjątkowej służby. Zapewniam o pamięci w modlitwie i podczas Mszy św., a wszystkim odważnie ratującym ludzkie życie z wiarą błogosławię.               

Z wyrazami szacunku.

+Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita katowicki

Katowice, 13.10.2020