Eucharystia w intencji pracowników Służby Zdrowia ku czci św. Łukasza w krypcie katedry

W niedzielę 18 października, w święto Patronalne Służby Zdrowia ku czci Patrona – św. Łukasza, lekarze, pielęgniarki, personel medyczny i pracownicy administracji dziękowali Bogu za cały rok posługiwania w szpitalach, hospicjach, Domach Pomocy Społecznej. Rok ten był szczególny bo w czasie pandemii koronawirusa. Na początku Eucharystii odczytano przesłanie ks. abpa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego, który zauważył wyjątkowe i wymagające zdania podejmowane przez pracowników służby zdrowia: „Każdego dnia z poświęceniem i oddaniem walczycie o cenny dar, którym jest ludzkie życie. Udzielacie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych nieraz okolicznościach”. W Liście skierowanym do lekarzy i ich współpracowników hierarcha zauważył posługę kapelanów w czasie pandemii.

Eucharystii przewodniczył bp Grzegorz Olszowski, który podkreślił cnotę wiary w codziennej służbie lekarza, pielęgniarki i personelu pomocniczego. Zwrócił uwagę, odwołując się do Orędzia Papieża Franciszka na światowy dzień misyjny, że zawód lekarza i pracownika służby zdrowia jest misją. W tej misji ważne jest postawienie wszystkiego na Boga:  „Oddajcie Bogu to co należy do Boga”.

 

Autorem zdjęć jest Krzysztof Gawor