ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE ARCYBISKUPA WIKTORA SKWORCA - BOŻE NARODZENIE AD. 2020

Święta Bożego Narodzenia w tym roku szczególnie trudnym koncentrują nas na tym, co najważniejsze. Najważniejszy jest On – przychodzący Zbawiciel Jezus Chrystus, który „dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem”, bo „tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Patrzymy na przychodzącego Chrystusa, ale widzimy, że tuż obok Niego stoi Jego Matka, Jego opiekun św. Józef. Dziękujemy Papieżowi Franciszkowi za to, że podarował nam Rok św. Józefa. 150 lat temu opiekun Jezusa został ogłoszony opiekunem Kościoła.

Dzisiaj przeżywamy trudne czasy pełne niepokoju i niepewności. Uciekajmy się pod opiekę św. Józefa, przyzywajmy jego pomocy. Wszystkich zachęcam do szczerej modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa. Pamiętajmy jednak, że w centrum pozostaje Jezus Chrystus. To On nas gromadzi na świętej wieczerzy. Ceńmy sobie ten czas Mszy św.

Życzę, aby ten nowy rok 2021 był rokiem ustania wszystkich zagrożeń, a także rokiem pięknego, szlachetnego słowa. Niech to dobre słowo wobec najbliższych wybrzmi w wigilijny wieczór. Życzę pięknych, rodzinnych świąt i spotkania z przychodzącym Chrystusem. Nauczmy się Jego słowa, Jego mowy. On nam przypomina, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy jedną wielką rodziną.