WARTO PRZECZYTAĆ

Szczepionki

 1. Dobre szczepionki
 2. Szczep się etycznie - Przemysław Kucharczak
 3. Szczepionki z wątpliwościami - Barbara Gruszka-Zych
 4. Szczepionki doktora Frankensteina - Paweł Milcarek
 5. Szczepionki - dylemat rodzica - Bogna Białecka

Do przemyślenia

 1. Problemy etyczne w biologii i medycynie
 2. Medycyna wyhamowała - Jarosław Dudała
 3. Bioetyczny labirynt: transseksualizm - Ks. Piotr Kieniewicz MIC
 4. Trzeba to przetrwać -Szymon Babuchowski
 5. Gdy mózg umiera
 6. Nie odłożę sumienia - wywiad z prof. Bogdanem Chazanem
 7. Zlecenie na profesora - Tomasz Rożek
 8. Lekarz całkiem normalny
 9. Partnerstwo i anty-partnerstwo w ochronie zdrowia
 10. Etyczne granice ingerencji w ciało człowieka
 11. Deklaracja podarowania narządów - aspekt moralny
 12. Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów
 13. Etyka lekarska - Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga sdb
 14. Eutanazja czy życie aż do końca
 15. Kodeks Etyki Lekarskiej -komentarz, aforyzmy, myśli (Julian Kornobis)
 16. Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie stosowania homeopatii
 17. Bioetyka - Najważniejsze Problemy: książka T. Ślipko
 18. Deriusz Peter (red.), BÓL I CIERPIENIE. Ognisko Światła i Ciemności
 19. JAN PAWEŁ II, BYĆ LEKARZEM, by ulżyć cierpieniu bliźniego
 20. Dariusz Pater, Człowiek wobec bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna
 21. Didache, Nauka Dwunastu Apostołów (apokryf)
 22. List do Diogneta (opisujący życie pierwszych chrześcijan, II w.)
 23. Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów
 24. Współcześni Judymowie. Czy lekarz o osobowości Judyma jest już tylko reliktem?
 25. Sumienie w praktyce lekarskiej
 26. Wierność w praktyce lekarskiej
 27. Cierpliwość w praktyce lekarskiej
 28. Pokora w praktyce lekarskiej
 29. Bp Stefan Regmunt do chorych i Służby Zdrowia, 2011 r.
 30. Wanda Terlecka, Słowo na Wielki Post