Testimonials

Myślę też, że za mało się mówi o zawodzie pielęgniarki i lekarza w szkole podstawowej. Kiedy młodzi ludzie wybierają ten kierunek zawodowy nie zawsze zdają sobie sprawę, że jest to praca bardzo trudna i odpowiedzialna, choć jednocześnie bardzo szlachetna i potrzebna. Tutaj trzeba mieć powołanie. Nie wolno kierować się wyrachowaniem, czy tylko sentymentem do śnieżnobiałego uniformu.

Wywiad z ks. ]erzym Popiełuszką przeprowadził red. Jan Korcz

Na pewno środowisko medyczne zasługuje na to, żeby poświęcić mu większą uwagę duszpasterską. Zawód pielęgniarki, lekarza jest właściwie powołaniem najbliższym kapłaństwu, poprzez czynienie miłosierdzia tym, którzy go najbardziej potrzebują, chorym, cierpiącym.

Wywiad z ks. ]erzym Popiełuszką przeprowadził red. Jan Korcz