Nasze cele

Duszpasterstwo Służby Zdrowia to działania Kościoła mające na celu nieś Słowa i łaski Jezusa Chrystusa chorym i tym, którzy chorymi się opiekują...

Chcemy koordynować działania duszpasterskie w Służbie Zdrowia na poziomie placówek medycznych, rejonów i Archidiecezji Katowickiej.

Naszym celem jest formacja bioetyczna w duchu chrześcijańskim w oparciu o Nową...

Aktualności i formacja

PLAN ROCZNY
DLA DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY...

Gratulujemy Pani Prezes Oddziału Śląskiego KSLP dr Barbarze Kopczyńskiej

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w Katowicach.

Temat...

Pielgrzymka do Gruzji organizowana przez...

Szczęśliwie zakończyliśmy VI pielgrzymkę pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej na...

Zarząd Krajowy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich odznaczył pięciu członków KSLP Odziału...