Nasze cele

Duszpasterstwo Służby Zdrowia to działania Kościoła mające na celu nieś Słowa i łaski Jezusa Chrystusa chorym i tym, którzy chorymi się opiekują...

Chcemy koordynować działania duszpasterskie w Służbie Zdrowia na poziomie placówek medycznych, rejonów i Archidiecezji Katowickiej.

Naszym celem jest formacja bioetyczna w duchu chrześcijańskim w oparciu o Nową...

Aktualności i formacja

Spotkanie formacyjne Służby Zdrowia na Mariackiej w...

PLAN ROCZNY
DLA DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY...

Kokoszyce: Rekolekcje zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia...

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej...

Pielgrzymka do IZRAELA organizowana przez Duszpasterstwo Służby...